1. Interneta vietnes Hrmarketing.lv, turpmāk tekstā – Vietne, pārzinis ir SIA “CV-Online Latvia” (reģ. Nr. 40003480317, juridiskā adrese: Baznīcas 20/22-30, Rīga, Latvija), turpmāk tekstā – Pārzinis.
  2. Vietne ietver informāciju par CV-Online HR Marketing, kas ir Pārziņa pārvaldīts zīmols un darbības virziens, kurš ietver personāla atlases mārketinga pakalpojumus.
  3. Pārzinis veic visas darbības, lai maksimāli nodrošinātu Vietnes drošu pārlūkošanu un aizsargātu ikviena lietotāja, datus.
  4. Vietnes apmeklētāji, turpmāk tekstā – Lietotāji, var lietot visas Vietnes sadaļas bez nepieciešamības atklāt personas datus. Tomēr gadījumā, ja Lietotājs vēlas sazināties ar CV-Online HR Marketing vai pieteikties CV-Online HR Marketing pakalpojumiem, nepieciešams aizpildīt saziņas vai pieteikumu formu, kas pieprasa atklāt atsevišķus personas datus. Lietotājs var sazināties vai pieteikties CV-Online HR Marketing pakalpojumiem, izmantojot arī Vietnē norādīto Pārziņa kontaktinformāciju.
  5. Pārzinis patur tiesības izsūtīt jaunumus par CV-Online HR Marketing un citiem Pārziņa un tā partneru piedāvājumiem tiem Lietotājiem, kas devuši tam atbilstošu piekrišanu.
  6. Lietotāja personas dati tiek apstrādāti un uzglabāti Pārziņa datu bāzēs.
  7. Pārzinis nenes atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, seku radītiem, finanšu zaudējumiem vai neiegūto peļņu), kas radušies jebkādā veidā saistībā ar Vietnes apmeklēšanu vai izmantošanu.
  8. Jebkura nesankcionēta informācijas pārpublicēšana no Vietnes ir aizliegta.

Sīkdatnes